Trailer zu “The Substance – Albert Hofmann’s LSD”

April 25th, 2012

Dann sehen wir die Welt – anders.

Albert rührt mich zu Tränen.

One Response to “Trailer zu “The Substance – Albert Hofmann’s LSD””

  1. Qaumaneq Says:

    Besser gleich das Original:

    http://www.suppose.de/texte/hofmann.html

Leave a Reply

2MWW4N64EB9P